hytteblogg - Hytt & Pine

Sa noen radongass?

<h1>hvordan radongass kommer inn i huset</h1>

Radongass er noe jeg husker fjernt fra naturfaglinja og fysikktimene på det glade 80-tallet. Ikke tenkt at det var noe jeg skulle befeste meg ved, hverken før eller siden.  Men man bør vel kanskje være glad for at man stadig lærer noe nytt, til tross for fylte 40? Eller?

 «Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Man regner med at rundt 175.000 av den norske boligmassen har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m³. Statens Strålevern anbefaler at tiltak igangsettes ved radonnivåer over 100 Bq/m³. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.

Radongassen kan verken sees, luktes eller smakes og er det største strålingsproblemet vi har i Norge. Vi oppholder oss innendørs nesten 93% av våre liv, være seg på skole, jobb eller i hjemmet. Derfor er det kritisk å ha et godt inneklima. De høyeste radonkonsentrasjonene finner vi i områder med alunskifer, uranrike granitter, pegmatitter og løsmasser eller morenegrunn.

Radonkonsentrasjonene i inneluft i norske boliger har økt de siste 20 - 30 årene, og er ofte høyest i nyere boliger. Stor temperaturforskjell mellom inne- og uteluft, særlig om vinteren, kan skape et undertrykk, som kan bidra til økt innstrømning av radon. (tryggogsikker.no

 Et radioaktivt grunnstoff altså – beslektet med uran. Forekommer mye der det er granitt. Huff og gru.

«Radon er en større årsak til lungekreft enn luftforurensing på verdensbasis, og er årsak nummer to til lungekreft etter røyking. Andre sykdommer som forårsakes av radonforgiftning er Hodgkin Lymphoma (lymfekreft) og hudkreft (fra forskning.no) Statens strålevern har anslått at radon er årsaken til 14 prosent av alle lungekrefttilfeller i Norge og at det kan være medvirkende årsak til at cirka 300 nordmenn dør av lungekreft hvert år (Kreftforeningen).

Alle nye bygninger skal ha radonforebyggende tiltak – i følge Byggteknisk forskrift (TEK10).  Jasså – kjekt å vite. Et kjapt søk på Frosta kommune sine sider og vi finner at de vurderer de geologiske forholdene på Frosta som gunstige med tanke på radon  – og henviser til flere målinger og undersøkelser utført av Statens Strålevern. Beregnet 40 Bq/m3. Les mer her.

Det er godt å høre, men likevel sikrer vi oss med radonsperre (en duk som blir lagt på plata vi har murt opp).  Ett øyeblikk skjønte vi ikke helt hva dette var for mas, som førte til at råbygget som skulle vært påbegynt sist tirsdag – fortsatt lå på paller og innpakket. Snekkeren ville forsikre seg om at dette var i orden, før det ble satt i så mye som en spiker. Vi skjønner nå at det kan faktisk være lurt! Håpet er nå at radonsperren blir hentet i morgen – og vi ser råbygget reiser seg og blir ferdig til vår ferie i juli.

 

Bygg - reis deg!
Mange valg å ta - farger og sånt...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://hyttogpine.net/


Books!

Main Menu